Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe i nÉirinn

The Grousemount Wind Farm Community Fund 2021 is now closed. Applicants can expect to be informed of the outcome of their application no later than the end of December 2021. Please note, if we are experiencing any delays due to application volume, we will inform you of same.

Tá Cistí na bPobal do na Feirmeacha Gaoithe eile go léir dúnta anois; osclófar na cistí don bhliain 2022 i mí Eanair 2022, ach amháin i gcás Fheirm Ghaoithe Chnocán an Phaoraigh.

Má theastaíonn uait éileamh a dhéanamh ar íocaíocht, logáil isteach agus cliceáil ar an gcnaipe ábharach chun an t-éileamh a thosnú.

Fund Guidelines / Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe

Clárú

Logáil Isteach

Screen Shot 2016-08-22 at 11.40.41
Á riaradh thar cheann an BSL acu seo leanas:
SECAD PARTNERSHIP CLG.
Ionad Fiontraíochta Phobal Mhainistir na Corann, Cnocán Ghrífín, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí, Éire
Fón: 021 461 3432; R phost: info@secad.ie ; Suíomh: www.secad.ie