Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe i nÉirinn

Chun iarratas a dhéanamh ar Chiste Fheirm Ghaoithe Chnocán an Phóna, logáil isteach agus cliceáil ar “Feirm Ghaoithe Chnocán an Phóna – Foirm Iarratais 2020 – Gaeilge”. Féach chuige go mbíonn Treoracha an Chiste léite agat sara gcuirfidh tú isteach an t-iarratas.

Tá an chuid eile go léir de Chistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe dúnta anois d’aon iarrataisí eile.

Fund Guidelines / Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe

Clárú

Logáil Isteach

Screen Shot 2016-08-22 at 11.40.41
Á riaradh thar cheann an BSL acu seo leanas:
PÁIRTNÉIREACHT SECAD CTR
Ionad Fiontraíochta Phobal Mhainistir na Corann, Cnocán Ghrífín, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí, Éire
Fón: 021 461 3432; R phost: info@secad.ie ; Suíomh: www.secad.ie