Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe i nÉirinn

Tá Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe dúnta don bhliain 2021. Aon ghrúpa a chuir isteach iarratas, féadfaidh siad a bheith ag súil leis an toradh faoi dheireadh mhí Bealtaine 2021, ach amháin i gcás Fheirm Ghaoithe Chnocán an Phaoraigh.

Osclófar Ciste an Phobail d’Fheirm Ghaoithe Chnocán an Phaoraigh arís i bhfómhar na bliana 2021.

Má theastaíonn uait éileamh a dhéanamh ar íocaíocht, logáil isteach agus cliceáil ar an gcnaipe ábharach chun an t-éileamh a thosnú.

Fund Guidelines / Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe

Clárú

Logáil Isteach

Screen Shot 2016-08-22 at 11.40.41
Á riaradh thar cheann an BSL acu seo leanas:
SECAD PARTNERSHIP CLG.
Ionad Fiontraíochta Phobal Mhainistir na Corann, Cnocán Ghrífín, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí, Éire
Fón: 021 461 3432; R phost: info@secad.ie ; Suíomh: www.secad.ie