Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe i nÉirinn

The Grousemount Wind Farm Community Fund 2021 will open on the 15th September 2021 and close on the 10th November 2021

All other Wind Farm Community Funds are now closed, the 2022 funds will reopen again in January 2022, ach amháin i gcás Fheirm Ghaoithe Chnocán an Phaoraigh.

Má theastaíonn uait éileamh a dhéanamh ar íocaíocht, logáil isteach agus cliceáil ar an gcnaipe ábharach chun an t-éileamh a thosnú.

Fund Guidelines / Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe

Clárú

Logáil Isteach

Screen Shot 2016-08-22 at 11.40.41
Á riaradh thar cheann an BSL acu seo leanas:
SECAD PARTNERSHIP CLG.
Ionad Fiontraíochta Phobal Mhainistir na Corann, Cnocán Ghrífín, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí, Éire
Fón: 021 461 3432; R phost: info@secad.ie ; Suíomh: www.secad.ie