Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe i nÉirinn

The Grousemount Wind Farm Community Fund 2022 is now closed. Applicants to the Grousemount 2022 Wind Farm Community Fund, can expect to hear the results of their application no later than the end of December 2022

To view our recent, ESB Celebrating Community Achievements Webinar, please click here.

The 2023 Wind Farm Community Funds (excluding Grousemount Wind Farm) are expected to open in early January 2023.

Má theastaíonn uait éileamh a dhéanamh ar íocaíocht, logáil isteach agus cliceáil ar an gcnaipe ábharach chun an t-éileamh a thosnú.

Fund Guidelines / Cistí Phobail na bhFeirmeacha Gaoithe

New to Community Benefit Funds? Click here for further information

Clárú

Logáil Isteach

To view our Privacy Policy, please click here.

Screen Shot 2016-08-22 at 11.40.41
Á riaradh thar cheann an BSL acu seo leanas:
SECAD PARTNERSHIP CLG.
Ionad Fiontraíochta Phobal Mhainistir na Corann, Cnocán Ghrífín, Mainistir na Corann, Co. Chorcaí, Éire
Fón: 021 461 3432; R phost: info@secad.ie ; Suíomh: www.secad.ie